Conform cerinţelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), S.C. Vimed Com S.R.L.,  se obligă să administreze în condiţii de confidenţialitate şi siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, în condiţii legale. Datele cu caracter personal nu vor putea fi distribuite fără acordul dumneavoastră către terţi (mass-media, firme asigurări, alte situaţii etc.) sau către membrii familiei, decât dacă vă exprimaţi acordul în scris în acest sens. Confidenţialitatea datelor personale este păstrată şi după deces.

Conform Regulamentului mai sus menţionat, beneficiaţi de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa instanţelor de judecată.

Aveţi următoarele drepturi

 • de acces la date;
 • de rectificare a datelor;
 • dreptul de “a fi uitat”;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • dreptul la opoziţie;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Totodată aveţi dreptul de a va opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul unităţii noastre, la datele de contact menţionate în pagina de contact, in atenţia reprezentantului legal.Dacă unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi căt mai curând posibil.

Cum sunt colectate datele cu caracter personal pe site-ul www.vimed.ro?

Datele cu caracter personal, colectate de către noi, prin completarea anumitor formulare de pe site de către dumneavoastră, sunt structurate astfel:

Formularul de contact

 • Aflat la: www.vimed.ro/contact
 • Date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de email, numărul de telefon;
 • Metoda de stocare: arhivă de email-uri.

Formularul de comentarii

 • Aflat în partea de jos a unei pagini sau articol din secțiunea de articole;
 • Date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de email;
 • Metoda de stocare: înregistrare în baza de date, arhivă de email-uri

Datele colectate de către compania de găzduire a site-ului www.vimed.ro

Site-ul web www.vimed.ro este găzduit pe serverele companiei S.C. Hosterion S.R.L. În acest sens, vă informăm că datele dumneavoastră se află și în posesia companiei de găzduire. Pentru a consulta politica de confidențialitate a S.C. Hosterion S.R.L. vă rugăm să accesați acest link.