Autorizare de instalare și întreținere sisteme de limitare și stingere incendiu

Autorizare de instalare și întreținere sisteme de limitare și stingere incendiu

Firma noastră este autorizată pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de sera. Autorizația este emisă în baza Regulamentului de organizare și funcționare a IGSU , aprobat prin HG nr.1490/2004, cu modificările ulterioare , a HG nr.259/2005 privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și a OMAI nr.87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor .
Fac obiectul autorizării următoarele lucrări:

 • instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere incendiu cu hidranți interiori, hidranți exteriori, sisteme cu sprinklere și sprinklere cu cap deschis (drencere);
 • întocmirea de procedură de verificare a instalațiilor aflate sub supraveghere;
 • instruirea personalului ce deservește instalația de limitare și stingere incendiu;
 • întocmirea raportului de verificare periodică a instalațiilor de limitare și stingere incendiu;
 • punerea la dispoziția beneficiarului de copii de pe înscrisurile pentru produsele utilizate la efectuarea lucrărilor autorizate, respectiv declarații de conformitate CE, declarații de performanță sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat sau, după caz, agremente tehnice în construcții, certificate pentru introducerea pe piață sau notificări la Centrul National, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pentru produsele din domeniul nereglementat;
 • întocmirea și ținerea la zi a evidenței lucrărilor efectuate, în registre speciale, conform modelelor din OMAI 87/2010.
Autorizare de proiectare sisteme de limitare și stingere incendiu

Autorizare de proiectare sisteme de limitare și stingere incendiu

Firma noastră este autorizată pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de sera. Autorizația este emisă în baza Regulamentului de organizare și funcționare a IGSU, aprobat prin HG nr.1490/2004, cu modificările ulterioare, a HG nr.259/2005 privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și a OMAI nr.87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Fac obiectul autorizării următoarele lucrări:

 • întocmirea unei soluții pentru limitarea și stingerea incendiilor conform legislației și normelor în vigoare care să apere în primul rând vieți omenești;
 • asigurarea instalării corecte a sistemelor prin vizite regulate pe șantier;
 • consultarea beneficiarului și executantului în achiziția materialelor prevăzute în soluția aleasă;
 • întocmirea și ținerea la zi a evidenței lucrărilor efectuate, în registre speciale, conform modelelor din OMAI 87/2010.
 
Autorizare pentru efectuarea lucrărilor instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți

Autorizare pentru efectuarea lucrărilor instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți

Firma noastră este autorizată pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de sera. Autorizația este emisă în baza Regulamentului de organizare și funcționare a IGSU, aprobat prin HG nr.1490/2004, cu modificările ulterioare , a HG nr.259/2005 privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și a OMAI nr.87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor .

Fac obiectul autorizării următoarele lucrări:

 • instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți prin trape de desfumare, ochiuri mobile, ferestre desfumare de pe fațadele clădirilor;
 • întocmirea de procedură de verificare a instalațiilor aflate sub supraveghere;
 • instruirea personalului ce deservește instalația de limitare și stingere incendiu;
 • întocmirea raportului de verificare periodică a instalațiilor de limitare și stingere incendiu;
 • punerea la dispoziția beneficiarului de copii de pe înscrisurile pentru produsele utilizate la efectuarea lucrărilor autorizate, respectiv declarații de conformitate CE, declarații de performanță sau agremente tehnice europene pentru produsele din domeniul reglementat sau, după caz, agremente tehnice în construcții, certificate pentru introducerea pe piață sau notificări la Centrul National, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European pentru produsele din domeniul nereglementat;
 • întocmirea și ținerea la zi a evidenței lucrărilor efectuate, în registre speciale, conform modelelor din OMAI 87/2010.
Autorizare de proiectare sisteme de limitare și stingere incendiu

Autorizare de proiectare a sistemelor si instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural organizat

Firma noastră este autorizată pentru proiectarea sistemelor si instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural organizat. Autorizația este emisă în baza Regulamentului de organizare și funcționare a IGSU , aprobat prin HG nr.1490/2004, cu modificările ulterioare , a HG nr.259/2005 privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și a OMAI nr.87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor .
Fac obiectul autorizării următoarele lucrări:
 • întocmirea unei soluții de ventilare și evacuare a fumului și gazelor fierbinți  conform legislației și normelor în vigoare prin care să asigure evacuarea oamenilor în caz de incendiu;
 • asigurarea instalării corecte a sistemelor prin vizite regulate pe șantier;
 • consultarea beneficiarului și executantului în achiziția materialelor prevăzute în soluția aleasă;
 • întocmirea și ținerea la zi a evidenței lucrărilor efectuate, în registre speciale, conform modelelor din OMAI 87/2010.