VERIFICATOR PROIECTE

Is – Nivel II

În aplicarea dispozițiilor art.21 alin (1) din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Procedurii aprobate prin ordinul MDLPA nr.817/2021, cu modificările și completările ulterioare se atestă dl. Dragoș MEDREA ca VERIFICATOR DE PROIECTE pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Is – Instalații sanitare aferente construcțiilor, cu excepția instalațiilor de gaze naturale combustibile și a instalațiilor de gaze petroliere lichefiate Nivelul II.