Autorizație ISCIR Instalare, montare, reparare și întreținere, verificări tehnice în utilizare la aparate consumatoare de combustibil cu Pmax≤400kW

Autorizație ISCIR Instalare, montare, reparare și întreținere, verificări tehnice în utilizare la aparate consumatoare de combustibil cu Pmax≤400kW . Reglementate de PTA1 2010.

Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare; și ordinele inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, 165/2011 al Inspectorului de Stat ISCIR, prevăd obligația persoanelor fizice sau juridice care executa activități de montare, reparare, întreținere și revizie instalații de ridicat care cad sub incidența ISCIR, de a numi Responsabil cu Supravegherea Lucrărilor la instalații sub presiune (RVT-IP) precum și un Responsabil cu Verificarea Tehnică la instalații sub presiune (RSL-IP).

În acest scop asigurăm legalitatea instalarea, montarea, repararea, întreținerea și verificarea tehnică în utilizare a aparatelor utilizate pentru încălzit. Pot fi instalate, montate, puse în funcțiune, reparate, întreținute și exploatate aparatele fabricate și introduse pe piață conform legislației în vigoare la data realizării lor.

 • Prezenta prescripție tehnică se referă la :
  aparatele cu puteri nominale P≤400kW utilizate pentru încălzit, alimentate cu combustibil gazos sau lichid;
 • cazanele de apă caldă, cu puteri nominale P≤400kW și temperatura maximă a apei calde de cel mult 110ᴼC , alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid;
 • cazanele de abur de joasă presiune cu debitul nominal Q = 0,6 t/h și presiunea maximă a aburului de cel mult 0,05 MPa (0,5bar), alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid.
Arzator Centrala

Autorizație ISCIR. Conform PT C2-2009 pentru efectuarea de lucrari la Arzătoare cu combustibili gazoși Și lichizi. Reglementate de PT C2 2010

Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare; și ordinele inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, 165/2011 al Inspectorului de Stat ISCIR, prevăd obligația persoanelor fizice sau juridice care executa activități de montare, reparare, întreținere și revizie instalații de ridicat care cad sub incidența ISCIR, de a numi Responsabil cu Supravegherea Lucrărilor la instalații sub presiune (RVT-IP) precum și un Responsabil cu Verificarea Tehnică la instalații sub presiune (RSL-IP).

În acest scop asigurăm condițiile și cerințele tehnice pentru instalarea, montarea, repararea, întreținerea și verificarea tehnică în utilizare a arzătoarelor cu combustibil lichid sau gazos. Astfel pot fi instalate, montate, puse în funcțiune, reparate, întreținute și exploatate arzătoarele fabricate și introduse pe piață conform legislației în vigoare la data realizării lor.

Prezenta prescripție tehnică se referă la:

 • arzătoare cu combustibil lichid sau gazos care echipează instalațiile tehnologice;
 • arzătoarele cu combustibil licid sau gazos care echipează aparatele de încălzit cu aer cald sau prin radiație, cu putere nominală P>400kW.
PT C11 2010

Autorizație ISCIR. Conform PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrări la Sisteme de automatizare aferente Centralelor termice și Instalații de ardere aferente Cazanelor. Reglementate de PT C11 2010

Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare; și ordinele  inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, 165/2011 al Inspectorului de Stat ISCIR, prevăd obligația persoanelor fizice sau juridice care executa  activități de montare, reparare, întreținere și revizie instalații de ridicat care cad sub incidența ISCIR, de a numi Responsabil cu Supravegherea Lucrărilor la instalații sub presiune (RVT-IP) precum și un Responsabil cu Verificarea Tehnică la instalații sub presiune (RSL-IP).
 
Se va asigura condițiile tehnice pentru montare, punere în funcțiune, reparare, utilizare și întreținere pentru sistemele de automatizare care echipează cazanele și instalațiile termomecanice anexe din centrala termică, precum și pentru instalațiile de ardere aferente acestor cazane.
 
Această prescripție se aplică :
 • sistemelor de ardere și de automatizare pentru cazane de abur și apă fierbinte
 • sistemelor de ardere și de automatizare pentru cazane de apă caldă cu puterea P>400kW și cazane de abur de joasă presiune cu debitul Q > 0,6 t/h
 • instalațiilor de automatizare aferente centralelor termice și instalațiilor termomecanice anexe a cazanelor
 • sistemelor de automatizare noi care integrează sistemele individuale ale cazanelor și ale instalațiilor termomecanice anexe din centralele termice atunci când nu sunt furnizate de producătorul cazanelor și/sau echipamentelor
 • modernizării sistemelor de ardere și de automatizare ale cazanelor și instalațiilor anexe din centralele termice aflate în exploatare
 • automatizării centralelor termice și cazanelor aflate în exploatare și care nu sunt echipate cu sisteme de automatizare

Autorizație ISCIR. Conform PT CR4-2009 pentru verificare, reparare și reglare la dispozitive de siguranță având Pmax≤15 bar, Dn max≤100mm. Reglementate de PT C7 2010

Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare; și ordinele  inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, 165/2011 al Inspectorului de Stat ISCIR, prevăd obligația persoanelor fizice sau juridice care dețin dispozitive de siguranță reglementate de ISCIR să le verifice periodic cu personal tehnic de specialitate autorizat conform PT CR4 pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reparare și reglare dispozitive de siguranță cu presiuni până în 15 bar, iar diametrul nominal mai mic de 100mm.
Aceste verificări se fac cu echipamente specifice de către responsabilul cu verificarea tehnică a lucrărilor la instalațiile sub presiune (RSL-IP) autorizat ISCIR.
Autorizare ISCIR pentru operator RSVTI

Autorizare ISCIR pentru operator RSVTI

Conform Legii 64 din 21 Martie 2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, obligațiile persoanelor fizice sau juridice care dețin/utilizează instalații/echipamente sub presiune reglementate ISCIR, au obligația să țină evidența acestora și să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situația tehnică sau juridică a acestora . Astfel persoana fizică sau juridică ce deține/utilizează instalațiile /echipamentele prevăzute mai sus are obligația să asigure un operator autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor /echipamentelor conform prescripțiilor tehnice.
 
În cadrul acestui serviciu asigurăm următoarele:
 
 • supraveghem și verificăm instalațiile mecanice sub presiune;
 • urmărim evoluția stării tehnice a instalațiilor;
 • verificăm existența personalului autorizat care deservește instalațiile;
 • identificăm înregistrarea echipamentelor/instalațiilor din domeniul ISCIR;
 • transmitem datele spre înregistrare la Inspecția Teritorială ISCIR;
 • monitorizăm întreținerea si reparațiile echipamentelor/instalațiilor din domeniul ISCIR;
 • monitorizăm înlocuirile unor piese sau instalații din domeniul ISCIR;
 • monitorizăm montajului si punerea în funcțiune a unor piese, echipamente sau instalații;
 • monitorizăm exploatării corecte și legale a echipamentelor/instalațiilor din domeniul ISCIR;
 • elaborarăm și aplicăm în practică instrucțiuni de folosire ale fiecărui echipament/instalație;
 • anunțăm în scris, în caz de accidente Inspecția Teritorială ISCIR;
 • anunțăm în scris, directorului general de necesitatea opririi unor instalații sau echipamente ISCIR;
 • anunțăm în scris, directorul general de nerespectarea regimului de folosire a instalațiilor sau echipamentelor ISCIR;
 • înregistrăm evidența echipamentelor/instalațiilor într-un registru cu urmărirea efectuării verificărilor tehnice oficiale;
 • urmărim manevrarea instalațiilor/echipamentelor de către persoane neautorizate.