Autorizatie ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 presupune existenta unei structuri organizaționale solide pentru a asigura eficiența.

Din punctul de vedere ISO, standardele din seria ISO 9001 includ o abordare sistemică în gestionarea proceselor unei organizații, unde se pune accentul pe crearea de produse care satisfac așteptările consumatorilor.

Implementarea ISO 9001 include un protocol care permite verificarea pe o bază repetitivă a eficacității standardului; acest protocol include efectuarea unui audit ISO care verifică dacă aplicarea standardului conduce la o gestionare eficientă a proceselor afacerii.

Autorizatie ISO 14000

ISO 14000

Beneficiile oferite de seria de standarde ISO 14000 pentru managementul mediului

Abordarea sistemică a standardului ISO 14001 : 2004 presupune ca organizația să privească atent la toate aspectele unde activitățile proprii pot avea un impact asupra mediului. Un sistem de management al mediului bine proiectat pe baza standardului ISO 14001:2004 permite identificarea eficientă a tuturor oportunităților legate de diminuarea cheltuielilor.
Implementarea ISO 14001 poate declanșa o serie de schimbări procedurale si/sau tehnologice care să ducă la reducerea costului unui produs sau la creșterea valorii acestuia.

Autorizatie ISO 18001

OHSAS 18001

Avantaje OHSAS 18001
identifica elementele afacerii dumneavoastră care au impact asupra sănătății și securității ocupaționale creșterea productivității muncii;
produce obiectivele pentru îmbunătățire și un program de management care să le obțină;
identifică riscurile și cerințele legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
reducerea costurilor referitoare la asigurarea sănătății și securității ocupaționale;
asigură îmbunătățirea continuă;
monitorizarea performantelor sistemului de sănătate și securitate în muncă.