Ani de experiență

25

Firma VIMED a fost înființată în 1994 ajungând până în prezent una din cele mai importante firme pe piața locală în domeniul instalațiilor în construcții.
Sub deviza “Încrederea se cucerește greu și se pierde repede” am reușit să menținem mulțumit și cel mai pretențios client, acest lucru fiind posibil prin experiența de peste 20 ani în domeniu .
Echipa noastră vă stă la dispoziție cu toată experiența și profesionismul său și dorim ca în cadrul unei relații civilizate cu clienții, să oferim servicii de calitate la un preț corect. Consultanța, analiza și estimarea costurilor sunt o plăcere pentru noi a vi le oferi.
Toate fazele lucrării (analiza de caz, proiectare, execuție, service, mentenanță) sunt minuțios pregătite și executate profesionist.

ISO 9001
Din punctul de vedere ISO, standardele din seria ISO 9001 includ o abordare sistemică în gestionarea proceselor unei organizații, unde se pune accentul pe crearea de produse care satisfac așteptările consumatorilor.

Implementarea ISO 9001 include un protocol care permite verificarea pe o bază repetitivă a eficacității standardului; acest protocol include efectuarea unui audit ISO care verifică dacă aplicarea standardului conduce la o gestionare eficientă a proceselor afacerii.

ISO 14001
Abordarea sistemică a standardului ISO 14001 : 2004 presupune ca organizația să privească atent la toate aspectele unde activitățile proprii pot avea un impact asupra mediului. Un sistem de management al mediului bine proiectat pe baza standardului ISO 14001:2004 permite identificarea eficientă a tuturor oportunităților legate de diminuarea cheltuielilor.

Implementarea ISO 14001 poate declanșa o serie de schimbări procedurale si/sau tehnologice care să ducă la reducerea costului unui produs sau la creșterea valorii acestuia.

OHSAS 18001
Avantaje OHSAS 18001

identifica elementele afacerii dumneavoastră care au impact asupra sănătății și securității ocupaționale creșterea productivității muncii;
produce obiectivele pentru îmbunătățire și un program de management care să le obțină;
identifică riscurile și cerințele legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
reducerea costurilor referitoare la asigurarea sănătății și securității ocupaționale;
asigură îmbunătățirea continuă;
monitorizarea performantelor sistemului de sănătate și securitate în muncă.

Instalații sanitare

Montare obiecte sanitare, lucrări de alimentare cu apă, canalizare menajeră, ape pluviale, panouri solare.

Instalații sanitare

Service și întreținere grupuri pompare, boilere, vase expansiune și alte echipamente.

Instalații termice

Montare centrale termice, echipamente în camera centralei, radiatoare, ventilo-convectoare, încălzire în pardoseală, convectoare.

Instalații termice

Service centrale termice și echipamente în CT, întreținere radiatoare și ventilo-convectoare.

Instalații de ventilare

Proiectare și montare instalații de ventilare prin tubulaturi , tratare aer, încălzire prin aer cald (aeroterme).

Instalații de ventilare

Service și întreținere instalații ventilare prin curățare, igienizare.

Instalații de climatizare

Proiectare și montare echipamente și instalații de climatizare monosplit și multi-split .

Instalații de climatizare

Service și întreținere , revizii și igienizare instalații climatizare.

Instalații de limitare și stingere a incendiilor

Proiectare și montare instalații de hidranți interiori, hidranți exteriori, sprinklere, perdele drencere, grupuri pompare incendiu, rezervoare incendiu.

Instalații de limitare și stingere a incendiilor

Service și întreținere semianuală instalații de hidranți interiori și hidranți exteriori, revizie sprinklere, drencere și echipamente și utilaje aferente.

Am dobândit experiență în domeniu prin consecvență în ce privește activitatea noastră. Astfel constant am ridicat nivelul serviciilor noastre calitativ pentru a putea rămâne lideri de piață. Asta a fost posibil prin instruirea în mod repetat a întregului personal de la management, la personalul administrativ până la instalatorii care efectuează lucrările.

Personal calificat

Autorizație I.S.C.I.R.

Instalare, montare, reparare și întreținere, verificări tehnice în utilizare la aparate consumatoare de combustibil cu Pmax≤400kW .

Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare; și ordinele  inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, 165/2011 al Inspectorului de Stat ISCIR, prevăd obligația persoanelor fizice sau juridice care executa  activități de montare, reparare, întreținere și revizie instalații de ridicat care cad sub incidența ISCIR, de a numi Responsabil cu Supravegherea Lucrărilor la instalații sub presiune (RVT-IP) precum și un Responsabil cu Verificarea Tehnică la instalații sub presiune (RSL-IP).

Autorizație I.G.S.U.

Autorizare de instalare și întreținere sisteme de limitare și stingere incendiu

Firma noastră este autorizată pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de sera. Autorizația este emisă în baza Regulamentului de organizare și funcționare a IGSU , aprobat prin HG nr.1490/2004, cu modificările ulterioare , a HG nr.259/2005 privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și a OMAI nr.87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor .

Autorizație I.G.S.U.

Autorizare de proiectare sisteme de limitare și stingere incendiu

Firma noastră este autorizată pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de sera. Autorizația este emisă în baza Regulamentului de organizare și funcționare a IGSU , aprobat prin HG nr.1490/2004, cu modificările ulterioare , a HG nr.259/2005 privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și a OMAI nr.87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor .

Autorizație I.G.S.U.

Autorizare de proiectare a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural organizat

Firma noastră este autorizată pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural organizat. Autorizația este emisă în baza Regulamentului de organizare și funcționare a IGSU , aprobat prin HG nr.1490/2004, cu modificările ulterioare , a HG nr.259/2005 privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și a OMAI nr.87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor .

Autorizație I.G.S.U.

Autorizare de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți

Firma noastră este autorizată pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți. Autorizația este emisă în baza Regulamentului de organizare și funcționare a IGSU , aprobat prin HG nr.1490/2004, cu modificările ulterioare , a HG nr.259/2005 privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și a OMAI nr.87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor .