Execuție

Bloc Locuințe

Fabrică pigmenți

Birouri

Fântână arteziană

Hală service auto

Restaurant

Fabrică mobilă

Spital

Fabrică procesare carne

Service auto